Financierings vormen

  • Bancaire kredieten
  • Borgstellingkrediet
  • Innovatiekrediet
  • Microkrediet
  • Crowdfunding
  • Business Angels
  • Investeringsmaatschappijen
  • Kredietunies
  • Aandelentransacties
  • Informal investors

Ondernemend in financieel advies voor MKB- en startende ondernemers

Onze missie is:

het realiseren van financiering voor iedere ondernemer, hoe moeizaam dan ook!

 

Ondernemers lijden nog onder het herstel van de kredietcrisis. Banken stellen steeds meer strengere en  onmogelijke voorwaarden voor een lening of aanpassing van het krediet. Gevolg is dat bedrijven steeds lastiger aan geld kunnen komen. Nu is het verkrijgen van een financiering bij de banken vooral ondernemers nooit gemakkelijk geweest. Maar de huidige regelgeving binnen banken maakt het nog moeilijker!

Wij zijn een onafhankelijke adviesorganisatie o.a. in zakelijke financieringen.
Wij zoeken voor u de beste financieringsmogelijkheden met verantwoorde voorwaarden. Wij beschikken over de juiste contacten met nationale- en internationale geldverstrekkers, crowdfunding platvormen, kredietunies, participatiemaatschappijen en Business Angels netwerken.

Door onze jarenlange ervaring kennen wij de wegen en komt U dus nimmer voor verassingen te staan.

 

Onze dienstverlening

Boardroom Advies

Vanuit Business Grip vervullen wij deze rol zowel bij bedrijven waar wij een adviestraject hebben afgerond als bij bedrijven waar wij geen eerdere adviesrelatie mee hebben gehad. Alle ervaring en knowhow alsmede het uitgebreide netwerk van ons kantoor staan hierdoor direct voor u ter beschikking

 

Businessplannen & prognoses

Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen van businessplannen, liquiditeitsprognoses en financieringsaanvragen.

 

 

 

 

De Waan van de Dag!!

Veel ondernemers zijn door de crisis in een dusdanige verwarring geraakt dat zij de dagelijkse gang van zaken niet meer volgen. Wij helpen u, door intensieve reflectie, uw zaken weer op gang te krijgen in het juiste perspectief.

 

 

Concept ontwikkeling

Business Grip kan uw concept inventariseren en beoordelen.

Wij kunnen u passend adviseren en meedenken uw concept en doelstellingen te realiseren en bewaken.

 

 

 

Reorganisatie

Het is zwaar weer. De klok tikt.
U voelt dat uw onderneming in een crisissituatie terecht kan gaan komen of daar al zit. Snelheid van handelen is dan ook vereist om schade te beperken en het bedrijf snel weer op het goede spoor te zetten.

 

 

Recovery

Om in crisissituaties uw onderneming op koers te houden of er weer bovenop te krijgen, is externe hulp onontbeerlijk. Of het nu gaat om opdrachten op het terrein van crisis-, restructuring-, of financieel management, wij kennen de mensen en werken al jaren met hen samen.